KÜMME KÜSIMUST AURATRANSFORMATSIOONI™ KOHTA

KÜMME KÜSIMUST AURATRANSFORMATSIOONI™ KOHTA
26.04.2010

 

KÜMME KÜSIMUST AURATRANSFORMATSIOONI™ KOHTA

Auratransformatsioon on püsiv teadlikkuse laiendamine. See  meetod sobib inimesele, kellel on soov saavutada sügav sisemine tasakaal, saada parem kontakt oma Kõrgema Minaga, leida oma elueesmärk ning kes on valmis võtma vastutuse oma elu ja valikute ees. Siin on olulist infot Auratransformatsiooni meetodi loojalt Anni Sennovilt. Soovitan lugeda lisaks alljärgnevale ka infot, mille leiate klikates sellele lingile http://www.tasakaalukeskus.ee/auratransformatsioon/ 

1) Mis AuraTransformatsiooni™ ajal toimub?
 
Esmalt  veidi  taustateavet:  AuraTransformatsiooni™  seisukohast  paistavad  inimesed  erinevate energiavormidena, mis  on  pidevas  liikumises. Nähtav  osa  (keha)  on  füüsilist  keha  ümbritsevate  ja  keha  sees levivate nähtamatute ja osaliselt nähtavate energiate manifestatsioon.  Auras asub meie nähtamatu energia, mis on puhas vaim, ning osaliselt nähtavad energiad. Osaliselt nähtavate energiate hulka  kuuluvad  näiteks meie mõtted  ja  tundmused,  lootused  ja  soovid,  kõik  tunde-  ja mõttemudelid ning  emotsioonid.  Mõnikord  võivad  vanad  mudelid  ja  emotsioonid  mõjutada  meie  elu  rohkem,  kui  meile meeldiks.

Arhetüüpsed teemad nagu oskamatus endale piire kehtestada; teiste vaba ruumi mitteaustamine seda ületades või kahjustades; söandamatus  teha asju, mida  tegelikult  teha  tahetakse või  julgematus olla mina  ise, sest  kaasinimeste  ootused  on  teistsugused;  oma  unistuste  mittejärgimine  ja  täitmata  jätmine;  samuti  hirm, süütunne  ja madal enesehinnang – need on kõik spetsiifilised aura vibratsioonid, mida võib näha peegeldumas füüsilises kehas ja inimese eluolukordades.  AuraTransformatsiooniga™  läbib  inimene kogu auravälja väga sügava  ja põhjaliku puhastuse. See  loob  ruumi avanevale  vaimuenergiale,  mis  asub  kõrgemas  vaimses  kehas.  Aura  madalamad  energiakehad  teevad vaimuenergiale  teed.  See  on  kogu  AuraTransformatsiooni™  teedrajav  läbimurdepunkt,  võimaldades  astuda hiigelpika sammu niisugusele teadvuse tasandile, millega paljudel inimestel on seni olnud vaid  juhuslik kontakt.  

Oma  vaimuga  pidevas  ja  otseses  kontaktis  olemine  on  asi,  mida  kõik  inimesed  teadlikult  või  alateadlikult saavutada püüavad.  Kui su teadvus AuraTransformatsiooni™ abil avardub, tekib sul ka tugevam ja puhtam  intuitsioon, mis aitab sul ära tunda, mis on sinu  jaoks hea ja mis mitte. See, kui  jõuliselt sügavam intuitsioon väljenduma hakkab, sõltub sellest, kes sa inimesena oled ja millises isikliku arengu sõlmjaamas oma eluteel parajasti asud, aga ka sellest, milline on sind ümbritsev keskkond.

 

 2) Milline on AuraTransformatsioonile™ järgnev normaalne protsess?

 See  sõltub  sellest,  kes  sa  inimesena  oled  ja millised  on  sinu  individuaalsed  elutingimused. Mõned  inimesed  kogevad  sügavamat  sisemist  rahu;  tugevamat  kohalolekutunnet oma elus;  suuremat harmooniat  ja  tasakaalu; vabanemist  ja  õnnetunnet;  selgust  ja  teadvelolekut  elu  täiusest;  ning  sügavamat  rõõmu  ja  tänutunnet  elus olemise eest. Teistele  saavad osaks mõned kaootilised päevad, mil nad  liiguvad oma mõtetes,  tundmustes  ja emotsioonides  ühest  äärmusest  teise.  Mõned  inimesed  tunnevad  suurt  väsimust  ja  vajavad  teatud puhkeperioodi,  teised  aga  muutuvad  ülienergiliseks  ning  võivad  kohemaid  oma  elu  erinevates  piirkondades suurpuhastust alustada. 

 Kogemused näitavad, et esimesed kolm AuraTransformatsioonile™  järgnevat kuud on häälestumisperiood, kus sa  leiad  oma  uue  teadveloleku  raames  uue  aluspinna, millelt  edaspidises  elus  lähtuda  ja  toimida. Mõne  aja jooksul rahuneb ja vaibub kõik ning armastusest, mida sa endale selle faasi ajal ja pärast seda annad, saab sinu väe avaldumine tulevases tasakaalustatud elus.

 

3)  Kui  ma  AuraTransformatsiooni™  läbitegemist  hiljem  kahetsen,  kas  saan  siis  veel  tagasi pöörduda?

 
Ei, AuraTransformatsiooni™ ei saa  tagasi pöörata. Kuid kui  inimene seda soovib, on uue  tasakaalu aurakeha kaitsejõudu ja magnetismi võimalik nõrgendada. Kui sa pole kindel, kas suudad hallata oma ellu saabuvat uutmoodi vabadust (mis on  AuraTransformatsiooni™ vältimatu  tagajärg),  siis  on  parem  enne  AuraTransformatsiooni™  läbitegemist  oodata.  Sellisel  juhul  ei  ole  sa valmis  laskma  lahti  turvatundest, mida mõned  inimesed  võivad  vajada,  kui  nad  elavad  piiratud  või  tõkestatud tingimustes ja suhetes.  On  ehk  raske  mõista,  et  mõned  inimesed  sooviksid  siis,  kui  neile  on  avatud  uus  eluenergia  voog,  mis AuraTransformatsiooniga™ käsikäes saabub, pöörduda  tagasi vanaviisi elu  juurde. Kuid kui see vajadus  tekib, on alati võimalik ka uue teadlikkusega valida vana elustiil.

 

 4)  Kas  ma  hakkan  ennast  pärast  AuraTransformatsiooni™  rohkem  armastama  ja  muutun enesekindlamaks?
 
Armastus  enda  vastu  tuleb  koos  AuraTransformatsiooniga™,  sest  sa  jõuad  kohale  oma  sügavamasse olemusse.  Sa  hakkad  ennast  palju  paremini  tundma,  teadma  ja  intuitiivselt  mõistma.  Kuid  seda  ei  maksa segamini ajada enesekindlusega. Vankumatu enesekindluse arendamine nõuab harjutamist. Kuid ka siin tagab sügavam  armastustunne  iseenda  vastu  sulle  põhjaliku  ülevaate  iseendast, mis  käib  tõelise  enesekindlusega loomulikul moel käsikäes.


5) Kas kõik mu probleemid lahenevad pärast AuraTransformatsiooni™ läbitegemist?
 
Kõiki  inimese  probleeme  AuraTransformatsioon™  ei  lahenda.  Kuid  sul  tekib  parem  intuitsioon,  sisemine motivatsioon  ja  tahtejõud,  millest  on  isikliku  arenguga  töötamisel  väga  palju  kasu.  See,  kui  jõuliselt  need väljenduma hakkavad, sõltub sellest, kes sa inimesena oled, milline on sinu teadlik fookus ja eesmärk ning kus sa oma eluteel parajasti asud. 
 
AuraTransformatsioon™  toob  su  lähemasse  kontakti  täpselt  nende  tunde-  ja  mõttemudelitega,  mis  vajavad lahendamist –  ja seetõttu ka sinu armastust  ja  tähelepanu. Nagu varem märgitud, hakkad sa hoopis paremini ära tundma, mis on sinu jaoks hea ja mis mitte. Veelgi enam, sa hakkad paremini tajuma ka seda, kus sa oled oma  piiridest  ja  isiklikust  energiast  varasemas  elus  lubamatult  üle  astutud,  isegi  kui  see  toimus  ebateadlikul tasandil.  Ei  pruugi  sugugi  lõbus  olla,  kui  sa  näed  ja  tunned  oma  elu  neid  piirkondi,  mille  üle  sa  ehk  kõige suuremat uhkust ei tunne või kus sa oled end ehk reetnud, kuid see on sageli vajalik, et sa saaksid valmistuda tulevastes  potentsiaalselt  sarnastes  olukordades  suurema  teadlikkusega  toimima,  ning  sel  moel  soovimatu mudeli ümber teisendada. Seetõttu on oluline, et sa muudad endale aja  ja ruumi võimaldamise prioriteediks, et saaksid segamatult harjutada uueks endaks olemist.  AuraTransformatsioon™ ei  võta  sinult  vastutust, ega  ka  sinu  jätkuvalt arengult. Selle  asemel näitab  see  sulle kätte elupiirkonnad, kus sul  tuleb ohjad  tugevamini pihku haarata  ja vastutus enda peale võtta, sest varem ei pruukinud sa seda suuta või sellest vajadusest üldse teadlik olla.

 

6)  Kas  ma  tervenen  pärast  AuraTransformatsiooni™  kehalistest  haigustest  ja  vaimsest tasakaalutusest? 
 
AuraTransformatsioon™  ei  asenda  keha  ja/või  vaimu  ravimiseks  vajalikku  kvalifitseeritud  meditsiiniabi. AuraTransformatsioon™ on mõeldud inimestele, kelle kehaline ja vaimne tervis on suhteliselt stabiilne. Kindlasti pole  see  mõeldud  haiguste  ravimiseks.  Veelgi  enam:  on  äärmiselt  oluline,  et  inimene  ei  pöörduks AuraTransformatsiooni™ poole olukordades, kus tal oleks tegelikult vaja kiireloomulist professionaalset arstiabi.

7) Olen varem kannatanud depressiooni all, kuid ma  tõesti  tahaksin AuraTransformatsiooni™ läbi teha.  Kas see sobib?
 
Kui  sul  on  depressioon,  pole    AuraTransformatsiooni™  tegemine  soovitatav.  Kuid  kui  sul  on  parajasti depressioonivaba eluperiood  ja sa ei võta antidepressante, ning kui sina  ja su arst nõustuvad, et võiksid  läbida AuraTransformatsiooni™, võid seda siiski kaaluda.

 

8)  Kui  inimesel  on  selgeltnägija  ja  tervendaja  võimed,  kuidas  AuraTransformatsioon™  neid mõjutab, ja kuidas mõjub see inimese spirituaalsele arengule?


Mõiste  “selgeltnägija”  viitab erilisele  võimele olla  tundlik mõningate mittefüüsiliste energiate  suhtes,  kuid  sellel võimel  pole midagi  pistmist  sellega,  kui  kaugele  inimene  on  oma  spirituaalses  arengus  ja  vaimses  küpsuses jõudnud. Enamik  inimesi suhtub selgeltnägemise võimesse siiski kui millessegi üleloomulikku. Selgeltnägijatele omistatakse sageli suurt spirituaalset sisekaemust ja vaimset küpsust lihtsalt sellepärast, et neil on võime lugeda teiste  inimeste mõtteid, saada  teateid  teistest reaalsustest, tajuda, mis kusagil eemal  juhtub või näha, mis võib tulevikus toimuda. Kuid selgeltnägemine ja kõrge teadlikkus EI OLE üks ja seesama asi.   Peaaegu  kõik  praegu  Maal  tegutsevad  selgeltnägijad  töötavad  astraaltasandil.  See  võime  toimib  läbi päikesepõimiku  tšakra,  kus  saab  vaadelda  inimese  emotsioone  ja  nn  elukaarti  hingetasandil. On  ainult mõni üksik  inimene,  kes  on  selgeltnägija  vaimsel  tasandil,  kust  saab  lugeda  inimese  teadvust  ja  täielikku energiapotentsiaali. 
 
Kui sa teed läbi AuraTransformatsiooni™, suureneb sinu  intuitsioon  ja selgeltnägemise võime vaimsel tasandil, hakates  loomuliku  kasvamisprotsessi  kestel  avanema  ja  avarduma.  Seetõttu  ei  kaota  inimene  neid selgeltnägemise  võimeid, mis  tal  enne  AuraTransformatsiooni™  olid.  Pigem  peenenevad  ja  täiustuvad  need uues kontekstis.  Lisaks  kaitseb  AuraTransformatsiooni™  läbinud  selgeltnägijat  uus  tasakaalu  aurakeha,  mis  takistab närvivapustusi või läbipõlemist. Need on asjad, mida paraku kogevad paljud ”valgusega töötavad” inimesed, kui nad on oma astraalenergia täielikult avanud.   Mis puutub  tervendamisvõimesse, siis need suurenevad pärast AuraTransformatsiooni™ oluliselt, sest  inimene hakkab kasutama palju kõrgemaid energiaid, kui tal varem võimalik oli.

 

9) Miks on AuraTransformatsioonile™ järgnev kohanemisperiood  mõnele inimesele kergem ja mõnele raskem?
 
Sageli  on  see  seotud  karmaga.  Kui,  näiteks,  on  karma  sind  mõjutanud  vähem  kui  teisi,  sa  oled  enese arendamisega juba palju tööd teinud ning lähened oma karmatsükli lõpule, siis häälestud sa uuele olemisviisile, mis  koos  uue auraga  saabub, palju  kergemini,  kui  teistsuguse  vaimse  taustaga  inimene. Kui  sa oled  karmast rohkem mõjutatud, on kohanemisperiood raskem. Osad inimesed on kogenud, et kõige rohkem turbulentsi tekib kolmel  AuraTransformatsioonile™  järgneval  kuul.  Sellisel  juhul  saad  sa  pärast  AuraTransformatsiooni™  lasta AuraTransformaatoril™ läbi viia ühe või, vajadusel ka mitu aura tasakaalustamissessiooni. 
 
Teine tegur, mis määrab, kui kaua inimesel pärast AuraTransformatsiooni™ tekkiva olukorraga kohanemiseks ja uue  seisundi  omaksvõtmiseks  aega  kulub,  seostub  paljuski  sellega,  kui  söaka  ja  kindlameelse  inimesena  sa oma avardunud teadvuse uute väärtushinnangute eest hea julged seista.

 

10)  Ma  tegin  AuraTransformatsiooni™  läbi.  Kuidas  ma  saan  kindel  olla,  et  olen  nüüd karmavaba,  kui  ma  sellele  endiselt  palju  mõtlen,  ning  tunnen,  et  karma  mind  ikka  veel mõjutab?


Jah, sa oled karmavaba. Karma asub astraalkehas, mis AuraTransformatsiooni™ käigus lahustub. See, mida sa koged, võib olla dharma, mis seostub inimese elueesmärgiga, mis täielikul karmast puhastumisel selgemini esile tuleb. Võib võtta aega, kuni su vaim  ja keha mõistavad, et karma on alatiseks läinud ning mõned  teemad tuleb keha  ja  vaimu  sügavaimatest mälusoppidest  vabaks  lasta.

Selle  häälestumisperioodi  ajal  püüab  kogu  su  uus olemus  kohaneda  uute  tingimuste  ja  vabadusega,  ning  see  võib mõnes  olukorras  kaasa  tuua  teatud  annuse stressi, nagu muutused seda väga sageli teevad. Nii võibki tunduda, et tegemist on karmaga, kuigi tegelikult see nii ei ole.  Lisaks muutud sa pärast AuraTransformatsiooni™ läbimist loomulikul moel end ümbritsevate tõstvate energiate osaks. Mõnikord võib see tunduda üpris üllatav, luues su keskkonnas vägagi kummalisi reaktsioone, kuid sellelgi pole midagi tegemist karmaga.  

Karmast  vabanemine  nullib  sinu  karma  ja  sellest  punktist  alates  toovad  kõik  su mõtted,  teod  ja  sõnad  kaasa väga kiire  tagasiside ning reaktsiooni – sa  tunned oma  toimimise  tagajärgi palju kiiremini kui varem. Niisugune intensiivne põhjuse  ja tagajärje suhe võib samuti karmana näida, kuid see pole seda. Siin on läbivaks teemaks tõsiasi,  et  see,  mis  võib  tunduda  karmana,  on  tegelikult  karma  vastand,  sest  tegemist  on  lihtsalt häälestumisperioodist tingitud stressiga, mis tegelikult vabastab su karmast, mida sa tunned. 
 
 
Autoriõigused Good Adventures ja Anni & Carsten Sennov