MAI 2023 AKASHA KROONIKAD

MAI  2023 AKASHA KROONIKAD
01.05.2023

 

Maikuu Akašha üldised energiad perioodil  1. -31.mai 2023

Akašha Kroonikad räägivad, et maikuu on mingis mõttes õitsengukuu. Nii nagu kõik puhkeb õide ja elule looduses, toob maikuu kaasa õitsengut paljude inimeste ellu.

Mida rohkem on täidetud oma kehavajadusi, keha kuulatud  ning hoolt kantud tema eest, seda  suuremaid sünkroonsusi võidakse kogeda, mis toovad edu ja kordaminekuid.  See on aeg, kus on kergem eesmärkideni jõuda. Sellel perioodil saabub suurem selgus ja sellega seoses võivad ka eesmärgid muutuda.

Väga paljud seisma jäänud ettevõtmised hakkavad uuesti liikuma, kuna leitakse toetust seni suluseisus olevatele asjadele. Võidakse kogeda uut edu seal, mille suhtes on oldud valmis käega lööma ja loobuma.

Kui tundub, et midagi elust kaob, näiteks töökoht, siis tegelikult ei toimu kaotust vaid Universum avab uusi võimalusi, mis toob suuremat õitsengut ja heaolu, kui varasem koht seda võimaldas.

Maikuus võib avastada, et kõik, mis ei toimi asendatakse uute paremini toimivate võimalustega. Ei tasu anda hinnangut, et asjad on halvasti. Peamine on, et mitte klammerduda asjadesse, mis elust ära minema hakkavad. Teadvusta, et midagi paremat on tulemas.

Maikuu on periood, kus paljud suhted liiguvad kõrgemale tasandile. See võib tuua kaasa ka suhete lagunemisi. Võib tulla ette, et mõned inimesed, keda kaua tundnud oled, kaovad su elust ära. Selline protsess toimub nende inimestega, kes enam ei ole vajalikud sinu arenguks ja kellega koos ei jätkata kõrgemal tasandil.

Samas võib märgata, et varasematel perioodidel sinust eemaldunud inimesed, hakkavad sinu ellu taas tagasi tulema. Eemaloleku aeg on olnud vajalik sisemiseks arenguks ja vaimseks kasvamiseks. Nüüd uuesti koos jätkates liigutakse suhtega edasi kõrgemale tasandile.

Maikuus on erilise tähelepanu all emotsionaalne tasakaal. Mida rohke mon suutlikust olla emotsionaalselt tasakaalus, seda lihtsam sel kuul on. Kui veel järgida oma keha vajadusi, siis aitab see suurepäraselt püsida tervena. Lisaks on oluline luua kehasüsteemile vajalikku maandust  viibides rohkem looduses. See võimaldab ka olla oma kehaga tugevamas ühenduses. Maandus on vajalik et olla terve, olla nähtav, jõuda oma eesmärkide täitmiseni ja tagada finantsilist tugevust.

Selle kuu märksõnad:

  • Kõik, mis tundub olevat kaoses, loob tegelikult õitsengut, edu ja kordaminekuid
  • Suhte liikumine kõrgemale tasandile
  • Tasakaalus püsimiseks tasakaalusta emotsioone ja ole maandatud

Toetavad affirmatsioonid:

-Ma luban rõõmuga oma ellu õitsengut, edu ja häid kordaminekuid

-Ma olen valmis looma ja vastu võtma kõrgema tasandi suhteid

- Ma olen valmis looma jumalikku partnerlussuhet

 

Armastusega,

Akašha Kroonikate kaudu

Monika Palm

 

 Kui soovid  isiklikku Akašha Kroonkate lugemist või lugemist mõne muu endale olulise küsimuse kohta, siis loe edasi siit  http://www.tasakaalukeskus.ee/akasi-kroonikate-lugemine/