Sissejuhatus

Tänapäeva kiires elutempos on ehk paljud märganud, et midagi on nende elus muutunud, võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Töö või amet on ennast ammendanud, ettevõtmised ja ärimudelid, mis vanasti töötasid, enam ei toimi. Läbisaamine noorema põlvkonnaga (laste ja noorukitega) on puudulik või puudub tervikuna. Inimestel domineerivad külluse ja suhte probleemid, vaatamata osade inimeste materiaalsele heaolule, puudub elumõte või elutahe. See on tingitud Maa arengust ja uute energiate sisse voolust Maale.

  526641_80188055.jpg

Meie Maa on pidevas evolutsioonilises arengus, mis on põhjustanud omakorda nihke inimeste teadvuses, suurendades inimkonna teadlikkuse kasvu ja tuues ühiskonda uued eluväärtused. Enne kui saab toimuda uute eluväärtuste täielik läbimurre, on vajalik Maa energeetiline võnkesageduse tõus. Praegusel ajal siseneb planeedile Maa uus energia (uue ajastu energia), mis polnud inimkonnale varem kättesadav.

Alates eelmise sajandi 80-ndatest aastatest hakkasid Maale sündima “indigolapsed”,kes olid Maa energiataseme tõusu käivitajateks. Füüsilisel tasandil on muutuste märgiks: looduskatastroofid, majandus-ja finantskrahhid, inimkonna tervise halvenemine. Vaimsel tasandil on toimunud plahvatuslik huvi vaimsete õpetuste vastu. Väga palju on tekkinud spirituaalseid gruppe, kes on erinevatel vaimsetel tasanditel ja on vajalikud seoses inimeste väga erineva vaimse arengu ning eluülesannetega.

Lähtudes eeltoodust, on tekkinud vajadus üksikisiku energeetilise võnkesageduse tõstmiseks, kuna järjest raskem on uutes energiates vanal kujul füüsiliselt ja mentaalselt eksisteerida. Vana ajastu hierarhia- süsteemide lagunemisel, antakse kõigile ümberhäälestuseks sobiv tempo ja ajaperiood, kuid kui seda ei valita, on inimolendina funktsioneerimine Maal üha raskem ja problemaatilisem. Üheks efektiivsemaks lahenduseks on Auratransformatsioon™.

Tasakaalukeskus on loodud selle jaoks, et aidata inimestel mõista praegu toimuvat ja nende osa selles protsessis, tõsta nende energeetilist vibratsiooni läbi erinevate tehnikate ja aidata saavutada elus tasakaal. Eelised, mida sellest saadakse on:

• intuitsiooni suurenemise ja arusaamise oma eluülesandest

• sisemise elurõõmu ja rahu, suurenenud eneseusalduse leidmine

• võime nautida elamist käesoleval hetkel, selle asemel, et kõike ette planeerida või minevikus kinni olla

• stressi ja sellega seotud negatiivsete emotsioonide ja sundmõtlemise kadumine

• karmaliste probleemide lahendamine või karma kustutamine

• inimese füüsilise heaolu suurendamine