MIDA RÄÄGIVAD AKASHA KROONIKAD 2023.AASTA KOHTA?

MIDA RÄÄGIVAD AKASHA KROONIKAD 2023.AASTA  KOHTA?
13.01.2023

MIDA RÄÄGIVAD AKASHA KROONIKAD 2023.AASTA KOHTA

Mis on oluline 2023.aastal

Alanud aasta on toomas rõõmu paljudele inimestele. Raskuste periood on läbi neile, kes teadlikult on enda sisemaailma korrastamise , teadlikkuse tõstmisega tegelenud või teadlikul loonud muutusi oma ellu, et elada uutmoodi. Väljakutselisem on uus aasta neile, kes möödunud aastal ei tegelenud oma sisemaailmaga teadlikult.

Oluline märksõna on sel aastal armastus. Vilja kannab kõik see, mida on tehtud armastusega. Pane teadlikult armastust kõigesse, mida teed. Kui tunned, et ei suuda, siis ära tee ja võta ette hiljem, kui oled teinud tööd oma sisemise seisundi loomisega.

Teine märksõna on tahe elada kõrgemate visioonidega kooskõlas. Isiklik nägemus ja kõrgemad visoonid elust, määravad ära tasandi, millel edasi liikuma hakkad.

Mida eelmine aasta seemnena idanema panid, hakkab sel aastal tärkama. Kasta seda hoole ja armastusega.

Väga oluline on sel aastal see, kuhu sa oma energiat suunad, keda oma energiaga toetad. Kellega teha koostööd, kellega mitte. Millisene on koostööpartnerite missioon nähtaval kohal ja mittenähtaval. Milliste inimestega suhtled. Oluline on teha õigeid valikuid ja suunata oma energia sinna, mis panustavad ühiskonna arengu viimisele kõrgemale tasandile, mida iseloomustavad lahkus, armastus, rõõm, heatahtlikkus, siirus, hoolivus, toetav koostöö.

Sõjalistesse või ahnusega seotud tegevustesse,  konfliktidesse või nende valdkondadega seotud inimestele energia panustamine nõrgestab oma energiat, viib vibratsioonilist sagedust madalamale. Oluline on  mitte panustada  ega toetada oma energiaga selliseid tegevusi või organisatsioone oma mõtte, tähelepanu, tegevuse,  rahaliste või muude vahenditega.

Sel aastal toimub teradest sõkalde eraldamine. Aasta energia ei toeta vana süsteemide toetajaid. See aasta ootab juba eelmisel aastal loodud uute ideede ellu toomist. Vanad süsteemid ei toimi enam ja aasta energiad neid ei toeta. Nemad võivad kogeda aasta jooksul ka palju takistusi. Maa on liikunud kõrgemasse vibratsiooni.  Need inimesed, kes veel vanu mõtteviise endas kannavad, leiavad end ühtäkki ennast koos vanade mõtteviisdega uues energias, kus need enam ei tööta. See aasta nõuab väga paljudelt inimestelt sügavaid sisemisi  muutusi, kes veel toimivad vanas süsteemis.

Selle aasta energiad soosivad isikupära ja unikaalsust.  Uus aeg ja uus energia ning kõrgemad tasandid   toetavad julgust ise mõelda ja ise teha.  Too julgelt välja oma unikaalsus ja sinule omased mõtted ja ideed. Ära kopeeri. Seda toetab 2023.aasta energia. Kopeerimise edu ja tähelend on lühiajaline.

Sel aastal ei ole niivõrd oluline koostöö, kui isikliku unikaalsusele, oskustele,  isikupärale tugevate juurte  väljaarendamine. See on aluseks edasiseks koostööks. See aasta paneb aluse paljude uute avardunud teadvusvõrgustike loomisele ja koostööks tulevasteks perioodideks. 

Selle aasta olulised märksõnad on julgus, armastus, individuaalsete oskuste välja toomine. Oskuste kinnistamine ja enda arendamine. Julgus olla omanäoline ja teha julgeid muutusi. Armasta seda, mida teed. Tee seda, mida armastad. Muu jäta kõrvale. Ainult nii leiad ennast minemas läbi aasta mõnusas voos.

Aasta energiad ei toeta paigalseisu ja mugavustsoonis olemist. Need tekitavad rahutust, rahulolematust, ärevust ja närvilisust. Vaimne mina soovib edasi liikuda, areneda. Aasta nõuab voolamist, edasiliikumist, tegutsemist. Need  inimesed, kelle sisemaailm on harmooniline ja tasakaalus, kogevad suuremas osas ühtses voolus edasiliikumist.  Vaja on hakata tegutsema ja eelmisel aastal plaanitu ellu viia.

Eelmine aasta puhastas kehatasandilt vana maailma energiajäänukeid. Kes on valmis teadlikumalt edasi liikuma ja ettevalmistused oma sisemaailmas tehtud, siis neil on sel aastal parem ka tervis.

2023. aasta on aeg avastada uusi põnevaid kehalisi tegevusi.  Keha vajab uusi kogemusi. Väljakutseks muutub see siis, kui ei ole valmis uusi asju proovima. See on üks viis, mis avab uutele energiatele. Oluline on mitte mugavustsooni jääda. Igasugune areng ja enesearendamine on oluline. Paljud võivad tunda ka sisemist vajadust midagi juuurde õppida, uusi asju proovida või end arendada.

See on võimaluste aasta neile, kes juba eelmise aasta loomise teadlikult ette võtsid. Isegi siis, kui tundsid eelmisel aastal, et õnn on sulle selja pööranud. Sel aastal ei ole need inimesed väliste mõjutuste mõjul siia sinna pillutada, vaid tõusevad fööniksina tuhast.

Vastavalt oma mõtteviisidele ja energeetilisele vibratsioonilisele tasandile elavad inimesed juba aastaid erinevatel tasanditel, millest tulenevad ka erinevused, kuidas elu ja  maailma nähakse või kogetakse.

Elatakse justkui ühes maailmas, kuid nähakse ja tajutakse asju täiesti erinevalt. Maailm on läbi põimunud erinevatest tasanditest ja dimensioonitest. Ühenduses ollakse sellise tasandiga, millega on sünkroonsus sinu isiklikul energeetilisel vibratsioonilisel tasandil,  missugune on mõttemaailm, uskumused, arusaamised ja väärtushinnangud. Vanade mõtteviiside ja vanade süsteemide toetajad ei oma piisavalt isiklikku elujõudu ja energiat ega ka teadlikkust, et tõusta kõrgemale tasandile. Nemad jäävad madalama energiaga tasandile, mis on mõjutatud vanast maailmast, kus inimesed on rohkem mõjutatud välisest. Siia hulka kuuluvad majandus-poliitilised küsimused, töö-ja äri, tervis, suhted. Vana süsteemiga seotud inimesed ei ole täielikult avatud vabale loomisprintsiibile. Seda ei võimalda nende mõttemaailm ja vibratsiooniline sagedus.

Uuel aastal on märksõnadeks vibratsioonilise sageduse tõstmine, teadlik töö iseendaga, teadlik otsus ja teadlik valik. Need on märksõnad kõrgematel tasanditel elamiseks.  Teadlik soov elada kõrgemas energias käivitab muutused ja võimaluste tulemise sinuni, mis on vajalikud kõrgemale tasandile tõusmiseks.

Kes valib energeetilise vibratsiooni tõstmise, suuremad visioonid ja teadliku elu, südametasandil ja armastuse energias elamise, oma unikaalsuse, elamise kõrgemate ideaalide kohaselt, heatahtlikkuse liigub ka kõrgematele tasanditele.

Mida kõrgem on energeetiline vibratsiooniline sagedus, seda puhtam on inimese energia ja seda suuremat heaolu on võimalik kogeda.  Kui tõstad  oma vibratsioonilist sagedust võid hüppeliselt kogeda elus heaolu suurenemist ja elukvaliteedi tõusmist. Siin on inimene avatud vabale loomisprintsiibile ja võib luua seda, mida soovib kogeda. Seda toetavad Universumi sünkroonsused inimese vibratsioonilise sagedusega. Kõrgemal tasandil valib iga inimene ise teadlikult oma kogemused. Ta ei ole mõjutatud enam välistest tingimustest.See puudutab kõiki tema eluvaldkondi.

Soovin teadlikku loomist ja  rõõmuga voolamist läbi 2023.a!

 

Kui soovid isiklikku 2023.aasta  Akasha Kroonikate lugemist või lugemist seoses endale oluliste küsimustega, siis vaata siia http://www.tasakaalukeskus.ee/akasi-kroonikate-lugemine/

 

Akasha Kroonikad

Monika Palm

Jaanuar 2023.aasta