MIS SEE KÕRGEM MINA ON JA MIKS ON VAJA OLLA SELLEGA ÜHENDUSES?

MIS SEE KÕRGEM MINA ON JA MIKS ON VAJA OLLA SELLEGA ÜHENDUSES?
27.05.2023

Kuna Maa ja energiad on muutunud, siis on inimolemusel taas võimalik viia oma eksistentsivorm ja kogemus kõrgemale ja peenemale tasandile.

Meil on võimalus eksisteerida korraga nii üliteadvuse kui tavateadvuse seisundis. Me võime olla seisundis, mil me kasutame oma mõistust, aga meid juhib 100% meie vaim – meie Kõrgem Mina. Me teeme otsuseid ainult enda positiivseks kõrgemaks hüvanguks. Meil ei ole vaja kannatusi, et loopida oma energiat paremale ja vasakule. Meil on vaja hoida oma isiklik energia koos, et me saaksime seda kasutada loomiseks ja võimsaks realiseerimiseks igal tasandil. Uue ajastu vaimsed inimesed kõik teevad 90% mõttejõul ja 10% füüsiliselt ning see on tõesti võimalik ja kättesaadav kõigile, kes soovivad!

 Kõrgem Mina, s.o vaimenergia

See on Tõeline Mina, lõputu potentsiaaliga kõikvõimalikkus - intelligentne loomisteadvus. Inimese hing on vaimenergia osa, kellest on loodud elukandev alge inimkehas.Kui inimese hing on loodud realiseerima ennast läbi erinevate eksistentsi vormide ja ta väljendab vaimse mina individuaalsust, siis Kõrgem Mina ehk vaimenergia on püsiv, jääv, ilma igasuguste mõjutusteta.

Kõrgema Mina  kohalolek viib meid üliteadvuse seisundisse, mil me oleme avatud kõikvõimalikkusele ja kõiksusele, mil saab avalduda meie lõputu potentsiaal. Inimese alateadvus seevastu on nagu kõvaketas, kuhu on salvestunud kõik inimese otsesed ja kaudsed kogemused, meid ümbritsev info, millel on piiratud potentsiaal, aga mis mõjutab meie elu läbi vaimsete impulsside ning füüsiliste instinktide. Alateadvuses võivad paikneda ka piirangud Kõrgema Minaga ühenduse saamiseks.

Kui ühendada oma Kõrgem Mina enda füüsilise kehaga, siis me kogeme iseennast terviklikkuna kõikidel tasanditel. Meie sisse tekib läbipaistvus, selgus ja läbi selle puhas teadmine. Me näeme kõike kõrgemas plaanis, mil meid ei juhi enam ellujäämisinstinktid ega alateadvuse kogemused.

Kõrgema Minaga tuleb eraldi tegeleda ja seda pidevalt enda kehasse ankurdada. Mida enam meie teadvusseisund avardub, seda enam on ka vaimenergia kohal.

Oma Kõrgema Minaga võib olla keeruline ühenduda ja kontakti luua, kui inimene pole endaga piisavalt vaimselt tegelenud ja kogu tema elu on juhtinud piiratud tavateadvus ja sellest tuenevad impulssid.

 Kui näiteks inimene ei tee elus seda, mis talle meeldib, siis Kõrgem Mina ehk vaimenergia kogeb inimest vähearenenud igava vaimolemusena, kes elab tühja ilma sihita elu, siis vaimenergia ei näe võimalust selles inimolemuses ennast realiseerida. Vaimu realiseerimine toimub alles siis kui inimene avab endas potentsiaali käia mööda oma kõrgeimat eluteed või vähemalt ta liigub selles suunas, et realiseerida oma hingevajadusi ja tõelisi võimeid. Kõrgemates sagedustes (avaramates teadvusseisundites) on Kõrgem Mina suuremal määral kohal ja madalamates sagedustes (piiratud teadvusseisundites) vaimenergiat kohal ei ole.

Kõrgema Minaga loovad püsiva tugeva ühenduse ja avavad füüsilise kehatasandile ankurdumisele erinevad praktikad. Üks minu enda jaoks end tõestanud meetod on Auratransformatsioon, mille mina ise läbisin juba aastaid tagasi. Viin läbi ka praegu Auratransformatsiooni inimestele, kes soovivad oma vaimenergiaga tugevas ja püsivas kontaktis olla. Olen tegelenud ka üliteadvusega lõimumisega kümmekond aastat tagasi. Eelnevale lisaks toetavad teisedki erinevad praktikad vaimenergia ankurdumist füüsilisse kehasse k. a Kõrgema Mina ´´jooga´´, mille abil saab ka  ka vaimsel tasandil teadlikult õppida suhtlema oma Kõrgema Minaga.

Selle aasta juuli keskpaigas 14., 15., 16. juuli toimub retriit Saaremaal Kandimaa joogatalus, kus on hea võimalus tegeleda Kõrgema Minaga ühenduse loomise, suhtlemise arendamisega ning avada oma keha rohkem, et Kõrgem Mina saaks kehasse ankurduda. Loe rohkem retriidi kohta SÜNDMUSTE alt.

 

Armastusega,

Monika Palm