SEPTEMBRIKUU AKAŠHA KROONIKAD

SEPTEMBRIKUU AKAŠHA KROONIKAD
01.09.2023

AKAŠHA KROONIKATE ÜLDENERGIAD

Septembrikuu energiate üldprognoos

Periood 1.september – 30. september 2023

Akašha Kroonikate perspektiivist  nõuavad septembrikuu energiad tasakaalu loomist kõikides eluvaldkondades. Esile kerkivad kõik sinu elu tasakaalustamata osad. Kui augustikuu  oma intensiivsusega mõjutas massiivselt paarissuhteid, siis septembrikuu energiad mõjutavad kõiki eluvaldkondi. Ei saa enam silmi kinni pigistada ja vanas edasi tiksuda. See on jumaliku lõpetatuse aeg inimkonnale. Mitmete arengutsüklite lõpetamine. Energiad nõuavad lausa muutusi. Enne kui lõpetatus realiseeruda saab ja  suures plaanis kõik rahuneb ja paigale loksub, peavad toimuma teatud muutused. Alles seejärel hakkavad asjad minema kergemaks inimeste jaoks. 

Keskseks teemaks on valikute ja otsuste tegemine.  Septembrikuu energia annab hoo sisse muutustele. Paljud seisavad dialemma ees, milliseid valikuid teha ja kuhu poole suunduda. Mis on õige ja mis on vale?

Väline surve info näol on suur  ja üks on ilmne, ilma südamehääle kuulamiseta pole tõepoolest sobivate valikute tegemine enam lihtne.  Kuid siin on kõigil säilinud vabadus valida.  Enda jaoks õigete valikute puhul hakkavad elu keerdsõlmed taas hargnema ja edasiliikumine hakkab juba toimuma ebamaise kergusega.  Südamehääl kutsub alati elu mittetoimivaid osi muutustele, mitte jääma samasse kohta,kus on tajutav energia mitteliikumine ja sellega seoses asjade mittetoimimine. See on periood, mil hingetasand kutsub lõpetama mitmeid isiklikke arengutsükleid ja draamasid oma elus. 

Ühiskonnas toimuv raputab veel septembriski, kuid annab selgelt märku, et aeg on oma pea ja südamega mõelda ja asju vaadata. September paneb üha rohkem ka ühiskondlikes küsimustes oma tõde tunnetama. Ka siin tekib vajadus valida oma tõde ja seda järgida. Ainult see paneb aluse ühiskonna vanade alustalade muutumisele.   Aeg on teostada oma tõelist vaba tahet ja seda sõltumata vanadest struktuuridest.  Oma tõde ei ole vaja valjult kuulutada, vaid selle järgi on vaja elada. September toob palju kaasa ärkamisi  inimeste seas, kes tõde teostades hakkavad näitama, et ka uutmoodi on võimalik.

August oli aeg, mil paljudel inimestel nõudis keha ekstra tähelepanu. Augustis Ilmnenud  kummalised tervise ja kehaprobleemid hakkavad septembris taanduma ja füüsiline seisund hakkab paljudel paranema.  See tähendab, et oled läbinud kehale vajaliku ümberhäälestuse ning oled nüüd jõudnud uuele arenguplatvormile.

Septembris muutub vaimse heaolu küsimus veelgi olulisemaks. Vaimne heaolu on septembris otseses seoses valikute ja otsustega, mida tehakse. Vaimne heaolu muutub vastavalt tehtud ostustele ja valikutele. Võib kogeda hetkega seisundi muutumist paremuse poole, kui valikud mida teed, viivad sind sinna kuhu südamest minna oled soovinud. Kes südamehäält ei kuula, nende jaoks on periood keeruline. 

Septembris loobu võitlemisest, vastupanust ja vihast, muretsemisest ja hirmudest. Need on paigalseisuankrud.  Tee midagi selle heaks, et olla nendest vaba. Asju saab muuta palju lihtsamalt  ilma paigalseisuankruid omamata. Kui keegi veel ei ole ennast sügavamalt tundma õppinud, siis nüüd on  tõepoolest aeg seda teha.  Seal peituvad vastused paljudele küsimustele ja saavad alguse paljud lahendused.

September on aeg, kus tuleb õppida uut moodi reageerima  ja vastama olukordadele. Energiad nõuavad iseendasse korrapärase rahu loomist.

 

Septembrikuus toetavad Sind järgmised affirmatsioonid:

  1. Ma olen suveräänne ja vaba oma valikutes, oma tõe väljendamises, otsuste tegemisel, mõtetes ja tegutsemises.
  2. Ma väljendan ja järgin oma südames olevat puhast tõde.
  3. Ma liigun oma elus edasi kerguse ja armastusega, olles ühenduses oma sügavaima tõega.
  4. Minu mõtted on selged ja armastavad.
  5. Minu kavatsused on selged ja armastavad.
  6. Ma suhtlen selgelt ja armastavalt.

 

Armastusega,

Akašha Kroonikate vahendusel,

Monika Palm

 

Kui soovid  isiklikku Akašha Kroonikate lugemist või lugemist mõne muu endale olulise küsimuse kohta, siis loe edasi siit  http://www.tasakaalukeskus.ee/akasi-kroonikate-lugemine/